Vælg sprog
   

EKSPEDITION NORDSØEN


/Allgemeine-Geschaefsbedingungen

Nordsøen Oceanarium er nordeuropas største akvarium. Skibet, der svæver under loftet, er det første du møder.
Her kan du besøge styrehuset. Når du sejler ud af Hirtshals Havn, får du udsigt til Nordsøens bølger gennem styrehusets vinduer, og du føler, du ikke længere har fast grund under fødderne!

Tag på "ekspedition" sammen med Skipper og resten af hans besætning, som du kan læse om i "Mød besætningen".

Din ekspedition har syv destinationer - til lands, til vands og helt til bunds på det allerdybeste sted i Nordsøen. Du bestemer selv rækkefølgen, og hvor lang tid du vil bruge på at udforske hvert sted.

God tur!

Læs mere om de syv destinationer ved at klikke nedenfor.
 

 En rejse til 7 destinationer starter her

 
Med udgangspunkt i det store 3-D kort, som du møder,
når du træder ind i bygningen, kan du besøge de 7 destinationer,
der er markeret på kortet over Nordsøen.
Destinationerne er eksempler på syv biotoper, der er karakteristiske for Nordsøen. Disse biotoper findes mange steder i Nordsøen, men vi har udvalgt syv helt konkrete positioner, som vi har forsøgt at kopiere så godt som muligt i syv forskellige akvarier.


 
MOLEN HIRTSHALS 57:36N  09:58E   Dybde 2-9 m.

 

/Allgemeine-Geschaefsbedingungen   Molen er en menneskeskabt biotop, der udgør en slags kunstig klippekyst, hvor dyr og planter,
der tåler kraftige bølgeslag har etableret sig.

Læs mere om destinationen Molen Hirtshals her 
VRAGET STORNOWAY 57:30N  09:38E  Dybde 25 m.

 

/Allgemeine-Geschaefsbedingungen   Et skibsvrag er ligeledes et eksempel på, hvordan et fremmedelement i naturen efterhånden
kan blive hjemsted for et mangfoldigt dyreliv

Læs mere om destinationen Vraget Stornoway her

 

 
JYSKE REV 57:20N  08:05E  Dybde ca. 30 m.

 

/Allgemeine-Geschaefsbedingungen   Stenrevene i Nordsøen, er bl.a. tilholdssted for mange af vores vigtigespisefisk og er derfor
samtidig vigtige fiskepladser.

Læs mere om destinationen Jyske Rev her


 

 
DOGGERBANKE 54:30N  02:10E  Dybde ca. 20 m.

 

/Allgemeine-Geschaefsbedingungen   Sandbunden, som denne dominerer i Nordsøen og her findes de største forekomster af
fladfisk, først og fremmest rødspætter

Læs mere om destinationen Doggerbanke her


 

 
NORSKE RENDE 54:40N  08:50E  Dybde ca. 200 m.

 

/Allgemeine-Geschaefsbedingungen   Nordsøens "dybhav" ligger mellem Danmark og Norge. Her på bunden, der hovedsagelig
består af mudder, lever bl.a. jomfruhummer og dybvandsrejer

Læs mere om destinationen Norske Rende her


 

 
DET ÅBNE HAV 57:00N  02:00E

 

/Allgemeine-Geschaefsbedingungen   Det åbne hav eller de frie vandmasser, der er hjemsted for stimefisk som sild og makrel,
er naturligvis den mest udbredte biotop - her har vi valgt en position midt i Nordsøen.

Læs mere om destinationen Det åbne hav her


 

 
SÆLKOLONI LIMFJORDEN 56:53N  09:05E  Dybde 0 - 4 m.

 

/Allgemeine-Geschaefsbedingungen   Der findes flere sælkolonier i danske farvande. Vores udendørs sælanlæg repræsenterer
kolonien på Livø i Limfjorden

Læs mere om destinationen Sælkoloni Limfjorden her


 

topattraktioner