27-04-2020 /

Skoletjenestens udeundervisning en bragende succes

Tilbud om udeundervisning ved hav og strand en kæmpe succes

Skoletjenesten på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har de seneste uger arbejdet på et undervisningsprogram tilpasset de retningslinjer myndighederne har sat op for skolerne. Skolekonsulent Anders Østerby er nu klar med en række tilbud, som kan bookes via akvariets skoletjeneste. Alle aktiviteterne bliver tilpasset den enkelte skoleklasse og foregår i nærområdet omkring Hirtshals, eller i tilknytning til den enkelte skole. Et katalog med udeundervisningstilbud er rundsendt til skolerne i Hjørring Kommune, og i løbet af et par dage har Skoletjenesten allerede modtaget bestillinger på 30 forløb fra ni forskellige skoler.

”Vi er glade for at vi kan være til faglig hjælp for lærerne i denne tid, hvor undervisningen så vidt muligt skal foregå udendørs” udtaler Skolekonsulent Anders Østerby.

Fredag var 3.A og lærer Hanne Skipper fra Hirtshals Skole med på Øststranden, hvor de samlede skaller fra forskellige muslinger og snegle og prøvede at finde ud af, hvilke dyr de stammede fra. Skoletjenesten har produceret en fotoplanche med de mest almindelige skaller, som eleverne kunne bruge til at bestemme de skaller, de fandt. Bagefter var de med til at samle affald omkring et vandhul, hvor den sjældne strandtudse lever.

Når sommerferien nærmer sig udvides programmet og eleverne kan komme med på fiskeri i jollehavnen eller på det lave vand ved Øststranden, hvor der fanges og ses på de fisk og dyr, der er kommet frem på dette tidspunkt. For de klasser, der ikke kan komme til Hirtshals, tilbyder Skoletjenesten en fugletur i skolens nærområde, hvor de skal ud at lytte til fuglesangen og høre, hvorfor fuglene synger. De skal også prøve at lære nogle af de mest almindelige fugles stemmer at kende.

I forbindelse med undervisningen kan lærerne også rekvirere materialer til brug i klassen.

Kontaktpersoner:
Skolekonsulent Anders Østerby tlf. 96 25 87 19
Marketingchef Sylvia Berglund tlf. 20 51 59 93