Attraktion med omtanke

At være Nordeuropas største akvarium med over 6.500 fisk og havdyr er noget, der forpligter. Hos Nordsøen Oceanarium bestræber vi os derfor på at skabe de bedste rammer for vores gæster, vores medarbejdere og ikke mindst for dyrene. Vi mener, at det er vores pligt at værne om naturen, og vi er i særdeleshed optaget af livet i Nordsøen. Derfor vil vi gerne vise vores gæster og offentligheden generelt, hvilke utrolige dyr der lever i havet lige ved siden af, hvor vi bor. Det er vores mission at: "...formidle viden til offentligheden om livet i Nordsøen og at øge bevågenheden om en bæredygtig udnyttelse heraf". 

Dyrene i akvarierne

Naturlige forhold
Det er vigtigt for os, at dyrene i vores akvarier lever under forhold, der ligner dem, de ville leve under i naturen så meget som overhovedet muligt. 

I Nordsøen svømmer makrellerne, hornfiskene og bonitoerne i stimer og det samme gør de i vores store Oceanarium. Med 4,5 mio. liter saltvand fordelt i det ellipseformede kæmpeakvarium udgør udeelle forhold til stimefiskene. Inden vandet kommer ind i Oceanariet og de øvrige akvarier, passerer det igennem et filtersystem, der gør, at vi altid har en rigtig god sigtbarhed i vores akvarier. Temperaturen enten sænkes eller hæves, da nogle fisk foretrækker koldt vand, mens andre derimod foretrækker varmere temperaturer. Sælerne foretrækker at temperaturen skifter med årstiden, så deres vand holder vi i samme temperatur som i den "rigtige" Nordsø. 

Lysstyrken i akvarierne justeres langsomt, så fiskene ikke bliver generet af pludselige lysforandringer. På den måde efterligner lyskilderne solens rytme for at stå op og gå ned. 

Ansvarligt akvarium
Vi sætter en stor ære i at tage ansvar for vores akvarier og dyrene deri. For at undgå at belaste dyrene unødigt sender vi kun professionelle dykkere ned i Oceanariet og kun i arbejdsøjemed - det vil sige til fodringer og rengøringsopgaver. Til gengæld kan du se dykkeren gennem den kæmpe rude i Oceanariet, når de dagligt dykker ned blandt hajer og håndfodrer de sultne fisk! 

Se fodringstiderne i Oceanariet her.

Træning for sælernes skyld
Vi ønsker at skabe så naturlige rammer om vores sæler som muligt. Sæler er intelligente pattedyr og har derfor brug for at få deres hjerner stimuleret. I naturen fanger sæler selv deres føde, som oftest består af fisk. For at udvikle de samme færdigheder til at fange fisk, som de bruger i naturen, bliver sælerne på Nordsøen Oceanarium flere gange dagligt trænet og aktiveret gennem fodring og leg. Her lærer de blandt andet at identificere former, som de skal 'trykke' på med snuden, og de lærer at lave forskellige øvelser og tricks ved at tyde trænerens signaler. Når de laver øvelserne rigtigt, bliver de belønnet med fisk for at holde motivationen oppe.

Sælerne får også forskelligt legetøj, der er med til at aktivere dem. Det kan eksempelvis være isblokke med fisk indeni, som de skal arbejde med i noget tid for at få fat i fiskene. På den måde bliver de udfordret, ved selv at blive sat til at arbejde for føden. Hermed bliver de stimulerede og langt bedre beskæftigede, end hvis de udelukkende fik fiskene serveret. Det er altså ikke bare for publikums skyld, at de kan se sælerne vinke med lufferne, snurre rundt og lave sjove kunster, men også i høj grad for sælernes egen skyld. 

Et andet mål med at aktivere sælerne er at skabe tillid. Når vi har daglig kontakt med sælerne, bliver de trygge ved os. Den tryghed gør det meget lettere at komme tæt på dem for at tjekke og eventuelt behandle dem for skader eller sygdom. Det er en stor fordel, da de nemt bliver stressede, hvis de skal bedøves og indfanges. 

Se sælernes fodringstider her.

Klima og miljø

Grøn fornuft
Nordsøen Oceanarium har et stort ønske om at tage hensyn til natur og miljø i vores handlinger. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der bruges en del energi ved driften af Nordsøen Oceanarium på bl.a. filtersystemer, rensningsanlæg, lys, køleanlæg, luftpumper og vandpumper. Da vi ikke bare kan fjerne vores energibehov, arbejder vi til gengæld konstant på at optimere vores energiforbrug for at reducere belastningen på miljøet mest muligt. Det mener vi er vores pligt. 

For at mindske vores energiforbrug har vi: 

  • Udskiftet størstedelen af vores pærer med LED eller lavenergipærer for at nedsætte elforbruget. I Oceanariet er vi gået fra 1000 W pærer til 134 W pærer.
  • Installeret et tidsstyringssystem til at tænde og slukke lysene, så de kun er tændt i åbningstiderne.
  • Udskiftet ventilationssystemet, så det er frekvensstyret og tidsoptimeret, hvilket vil sige, at det kun er tændt i vores åbningstid.
  • Planlagt at lægge vores to køletårne sammen, hvilket vil spare energi.
  • Pumper til at forsyne os med saltvand direkte fra havet. Havvandet er perfekt til fiskene og sparer os for, hvad der ellers havde været et kæmpemæssigt vandforbug.

Naturbevarelse

- Gennem forskning og formidling
Gennem støtte til forskning arbejder Nordsøen Oceanarium for naturbevarelse og -genoprettelse samt beskyttelse af arterne i Nordsøen. Vi er ambassadører for Nordsøen og vores kerneområde er forskning og formidling om Nordsøens mange forunderlige dyr og planter. Vi tror på, at vores bidrag til forskning kan føre til nye løsninger til havmiljøet. Gennem formidling og støtte til forskning kan vi medvirke til naturbevarelse, ved at hjælpe vores gæster med at opnå viden om dyrene og livet i Nordsøen. Målet er at gøre vores gæster mere naturbevidste ved at formidle viden om, hvordan naturen er indrettet og fungerer på godt og ondt. Hvis de kan gå herfra lidt klogere på Nordsøen, end da de kom, og hvis de samtidig synes, det har været underholdende, så er vores mission næsten fuldført. Derfor lægger vi stor vægt på at fortælle om de enkelte dyre- og plantearter i akvarierne og deres økologiske sammenhænge i Nordsøen. Blandt andet formidler vi om de truede fiskearter, og om hvordan klimaforandringer påvirker miljøet i Nordsøen. Akvarierne på Nordsøen Oceanarium gør denne forskning mulig. Vores akvarier giver nemlig helt unikke vilkår og muligheder for forskning, som i visse tilfælde ikke havde været mulige i naturen. 

Forstå naturen
At være bevidste om naturen vil også sige at være bevidst om, hvordan man selv kan være med til at påvirke naturen - i positiv og negativ retning - og om hvordan menneskeskabte påvirkninger af naturen ikke nødvendigvis er til det dårligere. Det er derfor også vigtigt for os at informere om menneskets påvirkning af havmiljøet, og om hvordan vi kan udnytte Nordsøen uden at misbruge den. Nordsøen skal bruges på en bæredygtig måde, hvilket vil sige, at man ikke bør høste mere fra naturen, end den kan genskabe til høst i fremtiden. Det betyder, at man ikke bør forurene, overbelaste eller overforbruge naturens ressourcer. 

Læs mere om vores forskning i Nordsøen Forskerpark

Vi vil også gerne lære børn en masse om Nordsøen. Da formidling til børn er en vigtig del af vores mission, tilbyder vi elever undervisning gennem Nordsøens Skoletjeneste.

Samarbejder

Vi er medlem af EAZA og DAZA, da vi arbejder for at øge interessen, forståelsen og respekten for naturen og for at bevare klodens rige dyreliv. 


Nordsøen Oceanarium er medlem af EAZA (European Association og Zoos and Aquaria), som arbejder for at fremme samarbejde mellem europæiske zoologiske anlæg og akvarier med forskning, formidling og naturbevarelse som hovedmål. EAZA har desuden som mål at sikre, at medlemmer opnår og opretholder de højeste kvalitetsstandarder vedrørende dyreavl, -pasning og -pleje. 

Læs mere på EAZA's hjemmeside.

 

Nordsøen Oceanarium er også medlem af DAZA (Danish Association of Zoos and Aquaria). DAZA er en forening bestående af 16 af de største og bedste zoologiske anlæg og akvarier i Danmark. DAZA medlemmer arbejder for at øge interessen, forståelsen og respekten for naturen, og ikke mindst for at bevare jordens fantastiske dyreliv. 

Som medlem af DAZA er Nordsøen Oceanarium forpligtet til at leve op til en række krav, herunder pasning af dyrene, avlssamarbejder, udveksling af dyr, formidling og undervisning, videnskabeligt arbejde og naturbevarelse. Her har neturbevarelse, bevarelse af truede dyr, forskning i og formidling af viden om dyr og natur alt sammen høj prioritet. Som medlem af DAZA deltager Nordsøen Oceanarium desuden i internationale samarbejder med andre zoologiske anlæg og akvarier. 

Læs mere på DAZA's hjemmeside.

 


Nordsøen Oceanarium kæmper for naturbevarelse og genoptræning og beskyttelse af arter - bl.a. gennem EUAC (European Union of Aquarium Curators). EUAC har som mål at sikre de bedst mulige miljøer for dyr, varetage avlsprogrammer, øge befolkningens kendskab til dyr og støtte forskning og bevarelse af biodiversitet. 

Læs mere på EUAC's hjemmeside.

Nordsøen Oceanarium støtter desuden Danske Atlas' undersøgelser af saltvandsfisk. Formålet med undersøgelserne er at skabe et detaljeret kendskab til udbredelsen af saltvandsfisk og at kunne vurdere, hvilke eventuelle effekter der er skabt af klimaforandringer og invasive arter.