Ledelse og bestyrelse

Ledelse og bestyrelse

DIREKTØR

Karl Henrik Laursen


BESTYRELSE - Nordsøen Oceanarium 

Peter Duetoft (formand), udpeget af Hjørring Kommune. Medlem af Hjørring Byråd. Genvalgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021.

Rasmus Holmby Antoft, udpeget af Aalborg Universitet. Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Ph.d. Valgperiode 1/3 2017 - 31/12 2019.

Rikke Mølgaard, udpeget af bestyrelsen. Cand. merc. Salgs- og marketingsdirektør, Aalborg Lufthavn. Genvalgt for perioden 1/1 2017 - 31/12 2019

Ejner Guldager Nielsen, udpeget af Region Nordjylland. Pensionist. Medlem af Regionsrådet for Region Nordjylland. Valgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021

Niels Axel Nielsen, udpeget af bestyrelsen. Fhv. koncerndirektør, Danmarks Tekniske Universitet, bestyrelsesformand for Den Blå Planet. Genvalgt for perioden 3/3 2014 - 2/3 2018.

Simon Madsen (medarbejdervalgt). Genvalgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021.

Tommy Christiansen, udpeget af Hjørring Kommune (observatør). Kommunaldirektør, Hjørring Kommune. Indtrådt som observatør i bestyrelsen 1/1-2010.

Det vurderes, at minimum 2 bestyrelsesmedlemmer er uafhængige jf. Anbefalinger for God Fondsledelse.