Ledelse og bestyrelse

Ledelse og bestyrelse

DIREKTØR

Karl Henrik Laursen


BESTYRELSE - Nordsøen Oceanarium 

Jørgen Christensen (formand), udpeget af Hjørring Kommune. Medlem af Hjørring Byråd. Valgt for perioden 1/1 2022 - 31/12 2025.

Rikke Mølgaard (næstformand), udpeget af bestyrelsen. Selvstændig, Cand. merc. Genvalgt for perioden 1/1 2024 - 31/12 2027

Gitte Bundgaard Andersen, udpeget af Region Nordjylland. Medlem af Regionsrådet for Region Nordjylland. Valgt for perioden 1/1 2022 - 31/12 2025.

Rasmus Holmby Antoft, udpeget af Aalborg Universitet. Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Ph.d. Valgperiode 1/1 2024 - 31/12 2027

Claus Nielsen, udpeget af bestyrelsen. Universitetsdirektør, Danmarks Tekniske Universitet. Valgt for perioden 1/1 2022 - 31/12 2025.

Niels Axel Nielsen, udpeget af bestyrelsen. Fhv. koncerndirektør, Danmarks Tekniske Universitet. Genvalgt for perioden 1/1 2021 - 31/12 2025

Sven Bertelsen, udpeget af Hjørring Kommune. Medlem af Hjørring Byråd. Valgt for perioden 1/1 2022 - 31/12 2025.

Morten Sørensen, medarbejderrepræsentant udpeget af Nordsøen. Elektriker, Nordsøen Forskerpark. Valgt for perioden 18/6 2021 - 31/12 2025.

Bettina Hedeby Madsen, udpeget af Hjørring Kommune (observatør). Kultur-, Teknik- og Miljødirektør, Hjørring Kommune.

Det vurderes, at minimum 2 bestyrelsesmedlemmer er uafhængige jf. Anbefalinger for God Fondsledelse.

Seneste bestyrelsesreferater:

2023:

3. februar 2023
28. april 2023
16. juni 2023
5. september 2023
27. oktober 2023
8. december 2023

2022:

4. februar 2022
22. april 2022
17. juni 2022
2. september 2022
28. oktober 2022
2. december 2022

2021:

3. december 2021
29. oktober 2021
10. september 2021
18. juni 2021
29. april 2021
16. april 2021
5. februar 2021

2020:

4. december 2020
30. oktober 2020
11. september 2020
25. juni 2020
4. juni 2020
30. april 2020
7. februar 2020