Ledelse og bestyrelse

Ledelse og bestyrelse

DIREKTØR

Karl Henrik Laursen


BESTYRELSE - Nordsøen Oceanarium 

Peter Duetoft (formand), udpeget af Hjørring Kommune. Medlem af Hjørring Byråd. Genvalgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021.

Ejner Guldager Nielsen (næstformand), udpeget af Region Nordjylland. Pensionist. Medlem af Regionsrådet for Region Nordjylland. Valgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021

Rasmus Holmby Antoft, udpeget af Aalborg Universitet. Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Ph.d. Valgperiode 1/1 2020 - 31/12 2023

Rikke Mølgaard, udpeget af bestyrelsen. Cand. merc. Salgs- og marketingsdirektør, Aalborg Lufthavn. Genvalgt for perioden 1/1 2020 - 31/12 2023

Claus Nielsen, udpeget af bestyrelsen. Universitetsdirektør, Danmarks Tekniske Universitet. Valgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021.

Niels Axel Nielsen, udpeget af bestyrelsen. Fhv. koncerndirektør, Danmarks Tekniske Universitet. Genvalgt for perioden 1/1 2021 - 31/12 2025

Laila Zielke, udpeget af Hjørring Kommune. Udviklingskonsulent, Partnerskab for Vestkystturisme. Valgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021.

Morten Sørensen, medarbejderrepræsentant udpeget af Nordsøen. Elektriker, Nordsøen Forskerpark. Valgt for perioden 18/6 2021 - 31/12 2025.

Tommy Christiansen, udpeget af Hjørring Kommune (observatør). Kommunaldirektør, Hjørring Kommune. Indtrådt som observatør i bestyrelsen 1/1-2010.

Det vurderes, at minimum 2 bestyrelsesmedlemmer er uafhængige jf. Anbefalinger for God Fondsledelse.

Seneste bestyrelsesreferater:

2020:

4. december 2020
30. oktober 2020
11. september 2020
25. juni 2020
4. juni 2020
30. april 2020
7. februar 2020

2019:

6. december 2019
25. oktober 2019
9. september 2019
12. april 2019
8. februar 2019

2018:

7. december 2018
26. oktober 2018
31. august 2018
1. juni 2018
23. marts 2018

2017:

8. december 2017
13. oktober 2017
25. august 2017
1. juni 2017
24. marts 2017