Spring til hovedindhold

Verdenssensationer fra Nordsøen Oceanarium får nye hjem

.

For at styrke avlssamarbejde med europæiske kollegaer flytter otte gråhaj-unger fra Nordsøen Oceanarium til akvarier i Østrig og Spanien.

En flok helt særlige hajer fra Nordsøen Oceanarium i Hirtshals flytter hjemmefra. 

Som det eneste sted i verden har gråhajer ynglet i fangeskab i Nordsøen Oceanarium, og nu skal otte af de unge hajer have nye hjem.

Den truede gråhaj har ynglet hele to gange i Oceanariet, både i 2019 og 2023, hvilket har givet mindst 20 unger. Det præcise antal er lidt usikkert, da det er svært at tælle ungerne i det 4,5 millioner liter store akvarie.

For at undgå indavl i det store Oceanarie skal de unge gråhajer skilles fra de andre gråhajer, før de bliver kønsmodne. Derfor flytter seks hajer skal til Oceanogràfic de Valencia i Spanien, mens to hajer flytter til Haus des Meeres i den østrigske hovedstad Wien.

Biolog og udviklingschef hos Nordsøen Oceanarium, Kristina Ydesen, er begejstret for, at hajerne nu får nye ejere. 

”Indavl giver dårligere gener og større sandsynlighed for sygdomme, så derfor er det vigtigt at beskytte den genetiske variation af hensyn til artens fremtid. Vi er meget glade for, at de otte hajer får nye hjem og kan bidrage positivt til avlen fremadrettet,” siger Kristina Ydesen. 

Som reglerne er nu, må hajerne ikke bare sættes ud i naturen, og derfor skal der findes andre løsninger. Med flytningen af de otte gråhajer sættes der gang i et avlssamarbejde med de to akvarier i Spanien og Østrig, og akvariemester Martin Riis håber, det er første skridt hen imod, at reglerne kan blive ændret. 

”Vores helt store ambition er, at vi som akvarier bidrager til at genskabe naturen. Derfor er drømmen, at reglerne kan blive lavet om, så vi kan starte et avlsprogram, hvor vi avler gråhajer i vores store Oceanarie, som kan sættes ud i naturen og bidrage til at øge bestanden af gråhajer,” siger Martin Riis.

Specialister sørger for sikker rejse

Transporten af hajerne foregår i lastbil med hjælp fra firmaer, der specialiserer sig i opgaver som disse. Martin Riis står for det praktiske omkring flytningen af hajerne, og han forsikrer, at de får en god rejse.

”Det er en krævende opgave, men hajerne er i de bedste hænder og kommer trygt og godt afsted. De har optimale forhold og bliver overvåget tæt under hele transporten af fagfolk, så vi er sikre på, at de har det godt,” siger Martin Riis. 

Udveksling af dyr mellem zoologiske anlæg foregår, uden modtagerne skal betale for dyrene. 

”Formålet er at beskytte arten og den genetiske variation og samtidig forske og formidle om dyrene. Vi skal ikke tjene penge på dem, vi er bare stolte af, at vores gråhajer kommer til at gøre gavn andre steder,” siger Kristina Ydesen.

De seks gråhajer, der flytter til Valencia, blev sendt afted med lastbil mandag d. 24. juni, mens to yderligere hajer sætter kurs mod Østrig senere på sommeren. 

 

Fakta om gråhajer

  • Latinsk navn: Galeorhinus galeus
  • Kan blive op til 2 meter lang og veje 40 kg
  • Findes flere steder i verden, herunder i Nordsøen
  • Føden består blandt andet af fisk, blæksprutter og krebsdyr
  • Drægtigheden varer 12-17 måneder, og der fødes mellem 6-52 unger
  • Er en truet art på den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN’s rødliste

 

Kontaktpersoner

Biolog og udviklingschef Kristina Ydesen, tlf: 23 64 66 62

Akvariemester Martin Riis, tlf: 23 48 56 96

Kommunikationsmedarbejder Anton Maajen, tlf: 61 14 29 84