Spring til hovedindhold

Stamdata

.

Nordsøen Oceanarium

Navn
Nordsøen Oceanarium
Willemoesvej 2
9850 Hirtshals

Virksomhedstype
Selvejende institution

CVR-nr.
72989228

EAN-nr.
5790002594274
Faktura til Nordsøen Oceanarium sendes via ovenstående EAN.
Henvendelse til bogholderiet kan ske på mail: bogholderi@nordsoemail.dk

Bank
Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15
Postboks 162
9100 Aalborg

.

Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium

Navn
Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium
Willemoesvej 2
9850 Hirtshals

Virksomhedstype
Erhvervsdrivende fond

CVR-nr.
24202844

Kontakt
Administration, Nordsøen Forskerpark, info@nordsoemail.dk, 9894 4188

Bestyrelse
Jørgen Christensen (formand), udpeget af Nordsøen Oceanarium.
Valgperiode: 1/1 2022 – 31/12 2025

Chelina Bagger, udpeget af Nordsøen Forskerpark.
Valgperiode: 1/1 2022 – 31/12 2025

Karl Henrik Laursen, Direktør for Nordsøen Oceanarium, Nordsøen Forskerpark og Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium

Bestyrelsens uafhængighed:
Det vurderes, at mindst 1 bestyrelsesmedlem er uafhængigt jf. Anbefalinger for God Fondsledelse

Direktion
Direktør Karl Henrik Laursen, khl@nordsoemail.dk, 9894 4188 

Uddelingspolitik
Ejendomsfonden Nordsøen Ocenariums uddelingspolitik kan ses HER.

Anbefalinger for god fondsledelse
Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse kan ses HER.

.