Spring til hovedindhold
Nordsøen Oceanarium

Ledelse & bestyrelse

.

Ledelse

Tiltræder pr. 1. august 2024, Direktør

Jørgen Christensen, Arbejdende Bestyrelsesformand

Sylvia Berglund, Marketingchef

Claus Drivsholm, Teknik- og Servicechef

Frank Nielsen, Butikschef

Ole Kjærsgaard Nielsen, Salgs- og Sponsorchef

Bestyrelse

Jørgen Christensen (formand), udpeget af Hjørring Kommune. Medlem af Hjørring Byråd. Valgt for perioden 1/1 2022 - 31/12 2025.

Rikke Mølgaard (næstformand), udpeget af bestyrelsen. Marketing- og Kommunikationsdirektør i Musikkens Hus. Genvalgt for perioden 1/1 2024 - 31/12 2027.

Gitte Bundgaard Andersen, udpeget af Region Nordjylland. Medlem af Regionsrådet for Region Nordjylland. Valgt for perioden 1/1 2022 - 31/12 2025.

Rasmus Holmby Antoft, udpeget af Aalborg Universitet. Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Ph.d. Valgperiode 1/1 2024 - 31/12 2027.

Sven Bertelsen, udpeget af Hjørring Kommune. Medlem af Hjørring Byråd. Valgt for perioden 1/1 2022 - 31/12 2025.

Morten Sørensen, medarbejderrepræsentant udpeget af Nordsøen. Elektriker, Nordsøen Forskerpark. Valgt for perioden 18/6 2021 - 31/12 2025.

Bettina Hedeby Madsen, udpeget af Hjørring Kommune (observatør). Vicekommunaldirektør, Hjørring Kommune.

Det vurderes, at minimum 2 bestyrelsesmedlemmer er uafhængige jf. Anbefalinger for God Fondsledelse.

 

Referater fra bestyrelsesmøder