Livgivende istidslevn

Doggerbanke er et fascinerende sted fuld af liv.

Den vigtige sandbanke

54:30N  02:10E    Dybde ca. 20 m

Doggerbanke er et af de store sandbundsområder i Nordsøen. Den ligner en undersøisk ørken, men er fuld af liv.

Næsten 75 % af Nordsøens areal er dækket af sand. Doggerbanke er en kæmpe banke, som er dannet af sandaflejringer fra sidste istid. Den breder sig over 30.000 km2, og dybden svinger mellem 15 m og 40 m.

Sandbundsområderne kan se ud som endeløse, øde ørkener, men i virkeligheden er der masser af liv nede i bunden. Orme, muslinger, søpindsvin og krebsdyr findes i tusindtal, og områderne med sandbund er som kæmpe spisekamre for masser af fisk – nogle af de vigtigste for fiskeriet er rødspætte, tunge, torsk, kuller og tobis.

På sandbunden fisker man især med snurrevod og trawl. Snurrevoddet er specielt egnet til at fange rødspætter og torsk. De store trawlere flokkes til gengæld på Doggerbanke om foråret og i forsommeren for at fiske tobis – den vigtigste fisk for de danske fiskere.