Lige uden for vores hoveddør

Et livligt akvarium modelleret efter Hirtshals Havn

Porten til Nordsøen

57:36N  09:58E     Dybde 2-9 m.

Molen er porten til havet. Og så er det alle tiders fiskeplads!

Det meste af Jyllands vestkyst ligger ubeskyttet mod havet. Ved kraftige storme
kan bølgerne blive op til 10 m høje. For at etablere havne på vestkysten, er det
nødvendigt at bygge læmoler, som denne destination.

Molerne kan være tilholdssted for mange forskellige fisk, og derfor også for lystfiskere. Fladfisk som isinger og rødspætter lever på sandbunden. Her ses også små torskefisk og om sommeren går massive stimer af småsild og makrel tæt langs molerne og ålen finder gemmesteder mellem stenene.

Også nogle af havfuglene, der normalt bygger deres reder på klippekyster, kan på molen finde steder, der er velegnede. 

De beskyttende havnemoler danner for skibsfarten porten til Nordsøen og en af forudsætningerne for fiskeriet. 

Ved Molen Hirtshals kan du selv prøve, om du kan fange noget med den interaktive fiskestang – eller købe det på den virtuelle fiskeauktion. Bagefter kan du gå på opdagelse på havnen, bygge din egen mole og meget mere. Aktiviteterne finder du på 1. sal over akvariet.