Havålens domæne

Når et skib synker, kan det skabe et nyt hjem for havets dyr.

Et gemmested for nogle af Nordsøens beboere

57:30N  09:38E    Dybde 25 m

Vraget er det uhyggeligste sted i havet. Man ved aldrig, hvad der gemmer sig inde i mørket, men én ting er sikkert: Er du bange for store havål og glubske havkatte, kommer du virkelig på prøve...

Tusindvis af skibe er i årenes løb forlist i Nordsøen. Og i 1988 sank Trawleren S 257 ”Stornoway” på 25 meters dybde ud for Lønstrup. Årsagen til forliset er aldrig blevet endeligt fastslået, men heldigvis blev alle ombordværende reddet.

Et skibsvrag er naturligvis et fremmedelement på havbunden, og når større skibe forliser, kan det medføre forurening af havområder. Men et skibsvrag betyder samtidig nye livsbetingelser for mange dyr og planter.
For dykkeren rummer ethvert skibsvrag masser af oplevelser. Der er altid mulighed for at finde spændende ”souvenirs”, der fortæller om skibets historie...

Oplevelser ved vraget

Ved destinationen Vraget Stornoway kan du høre om hvor mange vrag, der findes i Nordsøen. Hør om MS Stornoways forlis og hvorfor vrag er en interessant fiskeplads.

For børnene er der spændende og uhyggelige oplevelser, når de kravler ind i vragets lastrum og kigger op på livet der.