Tirsdag d. 8. marts 2023 kl. 17.00) /

Generalforsamling i Nordsøklubben 2023

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordsøklubben

TID: Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 17.00
STED: Nordsøen Forskerpark – Doggerbanke

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år, herunder kontingent
5. Behandling af indkomne forslag*
6. Valg til Bestyrelsen**
7. Valg af revisor (Kristian Købsted modtager genvalg)
8. Eventuelt.

*Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen
**Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Karen-Bente Søgaard og Alfred Jokumsen. Suppleant: Gert Pedersen

Efter generalforsamlingen og inden spisning orienterer Nordsøens direktør Karl Henrik Laursen om bl.a. ”Året der gik” samt kommende planer for Nordsøen. Herefter spisning og hyggeligt samvær.

Pris inkl. vin/øl/vand 125 kr. pr. person (ægtefælle/partner er velkomne).

Tilmelding til spisning til Anette K. Nielsen; e-mail info@nordsoemail.dk eller 98 94 41 88, senest fredag d. 3. marts 2023.

HUSK venligst at melde afbud, hvis du har tilmeldt dig og efterfølgende bliver forhindret.